Общи условия за ползване

Използването на тази платформа, изисква навършени 18 години!!! 

Молим, ако не сте пълнолетен гражданин не използвайте магазина. 

 

Общи условия 

 www.1001-bike-parts.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на 1001 Байк Партс ЕООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от 1001 Байк Партс ЕООД. 

Ползването на електронната платформа изисква пънолетие или навършени 18 години! 

ПРИ ПОРЪЧКА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА www.1001-bike-parts.com НАРЕЧЕНА ( ДОСТАВЧИК ), КЛИЕНТА НАРЕЧЕН ( ПОРЪЧВАЩ ) СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, С КОЕТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДО ТРИ ДНИ ДА СИ ВЗЕМЕ ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ.  

Стока/и непотърсени до 3 ( три ) работни дни се връщат автоматично към доставчика, а клиента се класира като НЕСИГУРЕН КЛИЕНТ с което губи право на изпращане с наложен платеж.  


1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com  има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчка на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока 1001 Байк Партс ЕООД  чрез

 www.1001-bike-parts.com ,в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката 1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от 1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com  на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
• 1001 Байк Партс ЕООД  чрез www.1001-bike-parts.com  се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• 1001 Байк Партс ЕООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.1001-bike-parts.com
•1001 Байк Партс ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 
• 1001 Байк Партс ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. 1001 Байк Партс ЕООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС !

 

   Права и задължения на страните 

1001 Байк Партс ЕООД се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;

 да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
2. Клиентът се задължава: 

  • ДА Е ПЪЛНОЛЕТЕН 
  •  да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
  • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
  •  да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При разпродажби е възможно забавяне на доставките.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В този случай Клиентът е длъжен да обезщети 1001 Байк Партс ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,

1001 Байк Партс ЕООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни  на адрес гр.София бул. Витоша 164   

1001 Байк Партс ЕООД.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.София бул. Витоша 164   1001 Байк Партс ЕООД.
Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от 1001 Байк Партс ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от 1001 Байк Партс ЕООД  – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на 1001 Байк Партс ЕООД  адреса, на който  желае да изпрати обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на 1001 Байк Партс ЕООД   адрес;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, 1001 Байк Партс ЕООД   възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
1001 Байк Партс ЕООД  си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. 

Връщане на суми предплатени с карта: 

Суми предплатени с карта, се връщат само и единствено по номера на картата (IBAN) с която е направена поръчката. 

 

   Лични данни

1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка.

Личните данни за защитени с SSL криптиране. 1001 Байк Партс ЕООД притежава SSL сертификат.

Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, 1001 Байк Партс ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• 1001 Байк Партс ЕООД  чрез www.1001-bike-parts.com  има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:  info@1001-bike-parts.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за 1001 Байк Партс ЕООД  чрез www.1001-bike-parts.com.  Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. С извършването на регистрация в www.1001-bike-parts.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения. 

 

   Разкриване на информацията

1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• 1001 Байк Партс ЕООД  чрез www.1001-bike-parts.com  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

 

   Отговорност

1001 Байк Партс ЕООД чрез www.1001-bike-parts.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които 1001 Байк Партс ЕООД  чрез  www.1001-bike-parts.com  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на 1001 Байк Партс ЕООД  чрез  www.1001-bike-parts.com

 

   Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на

1001 Байк Партс ЕООД  българското законодателство. 

 

  Гаранционни условия:

1001 Байк Партс ЕООД издава на своите клиенти за всеки закупен артикул надлежен документ, удостоверяващ датата на покупка от която влиза в сила Стандартната Законова гаранция.
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, 1001 Байк Партс ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, в реда, в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти предлагани на този сайт важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. 

 

   Ограничения за гаранцията   

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали. 

 

   Допълнителни условия

1001 Байк Партс ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта! 

 

   Имейлинг политика

С извършването на регистрация www.1001-bike-parts.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.